Zubar Bratislava

Porovnanie zubných benefitov zdravotných poisťovní v roku 2024

Zubar Bratislava

 

Ktorá poisťovňa poskytuje najvyššie príspevky? Ak plánujete v blízkej dobe návštevu zubára a zaujíma vás, či vám vaša zdravotná poisťovňa prispeje na ošetrenie alebo dentálnu hygienu, alebo chcete vedieť, na aký príspevok máte nárok, prečítajte si náš článok. 

Na Slovensku pôsobia tri zdravotné poisťovne. Každá poskytuje finančný benefit na zuby. Rozdiel je len vo výške benefitu a v podmienkach jeho poskytovania. 

Zubné benefity 2024

Všeobecná zdravotná poisťovňa

 

Jediná štátna poisťovňa na Slovensku má zrejme najkomplikovanejšie podmienky pre uplatnenie príspevkov. Zaviedla tzv. Peňaženku zdravia – systém benefitov, ktorý ešte rozdelila na balíčky MINI a MAXI. Výška príspevku na zuby závisí od toho, ktorý balíček využívate.

             

            V Peňaženke zdravia MINI máte možnosť čerpať príspevok na dentálnu hygienu pre deti a dospelých, ďalej na zubné ošetrenie a anestéziu pre deti a dospelých i príspevok na zubný strojček pre deti. Dospelí poistenci majú nárok na príspevok vo výške maximálne 30 € (2x ročne). Deti môžu čerpať príspevok raz ročne, tiež vo výške 30 €. Príspevok na zuby sa v rámci Peňaženky zdravia MINI vzťahuje na:

            – dentálnu hygienu,

            – zubné ošetrenie,

            – injekčnú anestéziu,

            – strojček na zuby pre dieťa.

             

            V Peňaženke zdravia MAXI máte k dispozícii na preplatenie široký balíček benefitov na zuby až do výšky 120 €. Príspevok na zuby môžete využívať postupne, no výhodou je, že ho môžete využiť celý na jedno ošetrenie, ak vás čaká finančne náročnejší výkon. Nárok na príspevok na zuby v rámci Peňaženky zdravia MAXI má ten poistenec, ktorý vytvorí skupinu s minimálne ďalšími 3 poistencami VšZP. Tento balíček je určený skôr pre rodiny s viacerými členmi poistenými vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni – čím viac členov, tým vyšší príspevok[A1] . Príspevok môžu poistenci využiť na:

            – dentálnu hygienu,

            – zubné ošetrenie,

            – injekčnú anestéziu,

            – stomatologické RTG vyšetrenie,

            – zubné výplne,

            – korunky a mostíky,

            – opravu protézy. 

 

Dôvera zdravotná poisťovňa

 

Príspevok na zuby najjednoduchšie získajú poistenci zdravotnej poisťovne Dôvera. Je to najmä vďaka mobilnej aplikácii, v ktorej vytvorenie žiadosti o príspevok i celková komunikácia fungujú veľmi rýchlo a efektívne.

O príspevok vo výške 30 € za zubné ošetrenie alebo dentálnu hygienu môžu poistenci požiadať až 5x v priebehu kalendárneho roka a využiť ho môžu napríklad na tieto zákroky:

            – dentálnu hygienu,

            – záchovnú stomatológiu,

            – chirurgickú stomatológiu,

            – parodontológiu,

            – príplatky k operáciám,

            – stomatologickú protetiku,

            – pečatenie trvalých zubov do 14 rokov,

            – korunky a mostíky pre dospelých.

 

Union zdravotná poisťovňa

 

Union poskytuje svojim poistencom príspevok na zuby až do výšky 150 €. Z toho je 100 € určených na ošetrenie u zubára a ďalších 50 € na dentálnu hygienu. Príspevok je možné použiť naraz alebo sa dá rozdeliť na viacero ošetrení podľa potreby.

Príspevok 100 € sa vzťahuje na:

            – všetky výkony, ktoré sú iba čiastočne hradené zdravotnou poisťovňou a musíte na ne doplácať (plombovanie alebo zubné korunky),

            – deti do 18 rokov si môžu uplatniť príspevok na zubné strojčeky a čeľustno-ortopedické výkony.

Príspevok 50 € sa vzťahuje na:

            – dentálnu hygienu,

            – parodontológiu.

 

Každá zo zdravotných poisťovní má podmienky poskytnutia príspevku na zuby podrobne uvedené na svojej webovej stránke. Pred návštevou zubára a uplatnením si príspevku vám odporúčame prečítať si ju, aby vás neskôr nič neprekvapilo.

V ProSmile Clinic spolupracujeme so všetkými zdravotnými poisťovňami. Neváhajte a objednajte sa na dentálnu hygienu alebo iný zákrok ešte dnes!