Cenník

Našim cieľom je prvotriedna, dobre odvedená práca vďaka profesionálnemu prístupu a modernému vybaveniu ProSmile Clinic. Tím našich špecialistov a špičkové technologické vybavenie je predpokladom kvalitného výsledného produktu, ktorý je trvácny a s dlhodobou zárukou.

Moderné technologické vybavenie

Bezbolestné ošetrenie zubov a moderné technologické vybavenie sú u nás samozrejmosťou. Vďaka dodatočnému vzdelávaniu na odborných kongresoch neustále zdokonaľujeme naše vedomosti a prinášame najnovšie poznatky zubného lekárstva do praxe.

Ošetrenie na splátky

Vieme, že ošetrenie zubov nie je najlacnejšie a preto sa snažíme našim pacientom pomôcť zabezpečiť dostupné financovanie svojho chrupu formou splátok. V prípade záujmu sa o možnostiach splátkového kalendára poraďte s manažérom kliniky.

Vstupné vyšetrenie
9,90€
Preventívna stomatologická prehliadka
zdarma
Dentálna hygiena - komplex
59€ (89€*)
RTG snímka intraorálna
12€ (17€*)
RTG - OPG / Panoramatický snímok
18€ (30€*)
Injekčná anestézia - infiltračná (zvodová)
14€ (19€*)
Konzultácia (30 min)
39€ (39€*)
Vyžiadané ošetrenie mimo prac. času
69€ (69€*)
Fotokompozitná výplň/skloion. 1pl
49€ (59€*)
Fotokompozitná výplň/skloion. 2pl
59€ (79€*)
Fotokompozitná výplň/skloion. 3pl
68€ (93€*)
Dobudovanie pahýľa fotokompozit.
59€ (65€*)
Rekonštrukcia korunky - fotokompozit
89€ (89€*)
Dočasná výplň
14€ (19€*)
Koferdam
12€ (12€*)
Paliatívne endodontické ošet. - 1k
19€ (29€*)
Odstrán. nevyhovujúcej výplne KK
24€ (24€*)
Liečebná vložka
16€ (16€*)
Endodontické ošetrenie 1K
54€ (84€*)
Endodontické ošetrenie 2K
76€ (134€*)
Endodontické ošetrenie 3K
84€ (139€*)
Endodontické ošetrenie 4K
84€ (139€*)
Zavedenie pulpálneho čapu
29€ (29€*)
Zavedenie čapu zo sklenených vlákien
58€ (58€*)
Dostavba kavity do I. triedy
49€ (49€*)
Komplexné stomatoprotetické vyšetrenie
58€ (90€*)
Separácia mostíka/korunky
od 20€ (od 20€*)
Korunka kovokeramická/medzičlen
290€ (290€*)
Korunka zirkónová/medzičlen
320€ (320€*)
Inlay/Onlay/Overlay CEREC
275€ (275€*)
Extrakcia zuba 1 koreňového
44€ (55€*)
Extrakcia zuba viackoreňového
59€ (76€*)
Extrakcia komplikovaná
74€ (99€*)
Extrakcia zubu - chirurgická
115€ (155€*)
Extrakcia zubu múdrosti - chir.
150€ (190€*)
Resekcia koreňového hrotu
115€ (165€*)
Resekcia každého ďalš. koreň. hrotu
60€ (75€*)
IMPLANTOLÓGIA
na vyžiadanie
Aplikácia dentálneho šperku
39€
Fotokompozitná výplň/skloion. - mliečny zub (jednoduché ošetrenie)
39€ (49€*)
Fotokompozitná výplň/skloion. - mliečny zub (stredne náročné ošetrenie)
49€ (69€*)
Fotokompozitná výplň/skloion. - mliečny zub (náročné ošetrenie)
59€ (79€*)
Ošetrenie v premedikácii
59€
Psychologická príprava na ošetrenie (30 min)
39€
Miniinvazívne pedostomatologické ošetrenie
29€

*Úhrada pacienta, ktorý nemá zdravotné poistenie alebo je dlžníkom na zdravotnom poistení alebo je registrovaný u iného zubného lekára.

Komplexný cenník nájdete na našej klinike, kde vám ochotne poradíme a odpovieme na akékoľvek otázky.